Korzystanie z Wiersza polecenia podczas użytkowania PotPlayer’a

Korzystanie z Wiersza polecenia podczas użytkowania PotPlayer’a służy do wywołania odpowiedniego działania odtwarzacza przy pomocy odpowiedniej komendy. Wszystkie obsługiwane polecenia (wraz z opisem) znajdują się w pliku CmdLine.txt –… Czytaj więcej »

Nowa wersja deweloperska 1.7.2622

      Brak komentarzy do Nowa wersja deweloperska 1.7.2622

Zmiany od ostatniej wersji stabilnej: Dodano możliwość wyświetlania poziomu dźwięku w informacjach broadcast Dodano możliwość obracania ekranu zgodnie ze współczynnikiem proporcji obrazu Dodano możliwość automatycznego obracania w zależności od proporcji… Czytaj więcej »

Nowa wersja deweloperska 1.7.2493

      Brak komentarzy do Nowa wersja deweloperska 1.7.2493

Zmiany od ostatniej wersji stabilnej: Dodano możliwość wyświetlania poziomu dźwięku w informacjach broadcast Dodano możliwość obracania ekranu zgodnie ze współczynnikiem proporcji obrazu Dodano możliwość automatycznego obracania w zależności od proporcji… Czytaj więcej »